ส่งเมลล์ด้วยphp

อัพโหลด ไฟล์ .php ขึ้น server ก็ส่งเมลล์ได้เลย (นึกว่าต้องเช่า server แบบ vps เพื่อส่งเมลล์ผ่าน node.js)

<?php
$to = “—————“;
$subject = “Hello ononon”;
$txt = “test sending email”;
$headers = “From: admin@bumbleplay.com”;   >> ใช้ headers ในการระบุชื่ออีเมลล์ต้นทาง

// Sending email
if(mail($to,$subject,$txt,$headers)){
echo ‘Your mail has been sent successfully.’;
} else{
echo ‘Unable to send email. Please try again.’;
}
?>

Posted in web